08.05.2013 17:20

Ce documente verifica inspectorii ITM la o firma?

Aceste documente ar putea fi urmatoarele: dosarul angajatului cu contractul individual de munca, fisa postului, foaia de pontaj, diploma de studii, copie de pe actul de identitate, dar si regulamentul de ordine interioara, statele de plata salarii, carnete de instructaj de protectia muncii si pentru situatii de urgenta, fisa de aptititudine emisa de un medic de medicina muncii, etc

In cazul in care acestia deruleaza un control tematic pe zona de sanatate si securitate in munca ar mai putea solicita pe langa instructajul de protectia muncii, pentru situatii de urgenta si fisa de aptitudine si dovada unui instructaj pentru prim ajutor si prezenta unei truse de prim ajutor la sediul angajatorului si/sau la punctele de lucru.

Fisa de aptitudine se elibereaza exclusiv de catre medicul specialist de medicina muncii cu ocazia examenului medical la angajare sau la controlul medical periodic. Aceasta este documentul medical care atesta faptul ca angajatorul si-a indeplinit obligatiile legale de supraveghere a starii de sanatate a angajatilor conform Legii nr. 319/2006 si Codului Muncii. Examenele medicale de medicina muncii se efectueaza de catre medicul de medicina muncii in baza solicitarii si a fisei de expunere la riscuri profesionale completate, semnate si stampilate de angajator. Examenul medical la angajare se efectueaza cel mai tarziu cu o zi inaintea incheierii contractului de munca, iar controlul medical periodic o data pe an. Exceptie de la acest interval fac anumite profesii asa cum reiese din HG nr. 355/2007 cu completarile si modificarile ulterioare.

Cabinetul medical individual CMI Dr. Dunel Carmen ofera servicii medicale specializate de medicina muncii conform legislatiei in vigoare pentru angajatorii din sectorul public sau privat din Bucuresti si judetele limitrofe: Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Prahova. Serviciile medicale de medicina muncii se presteaza in baza unui contract la sediul angajatorului sau la cabinet. Pentru orice detalii va rugam sa ne contactati cu incredere.


CMI Medicina Muncii
Bucuresti Sector 5
Str. Ionita Cegan nr. 5

Contact:
medicina.muncii@yahoo.com
Tel. 0723 64 63 01

—————

Înapoi
Contact

CMI Medicina Muncii Cabinet Medical Individual Dr. Carmen Dunel

Str. Ionita Cegan nr. 5, Sector 5, Bl. P26, If. 04
Bucuresti


0723 64 63 01